במה זה שונה מאחרים?

זה פתרון שלם מדויק ומהיר לבעיה!

פתרון לבעיה

פתרון לסיבה של התוצאה/הבעיה (מודע + תת-מודע)  
ולא רק מניפולציה על הסימפטום!

זה מתחיל בפיצוח מדויק של שורש הבעיה.

ולאחר מכן פתרון מהיר וקבוע
שמדגיש את העובדה
שלא מספיק לטפל רק
במודע ו/או בתת-מודע
אלא חייבים 
סנכרון בין המודע לתת-מודע שלנו.

פתרון שלם

 כדי שהפתרון יהיה שלם
אנחנו צריכים 
ללמוד
את

שיעורי החיים שלנו

(סגירת מעגל ועליית מדרגה)


כדי לשלוט בתוצאה אנחנו צריכים לשלוט בשורש התוצאה!

ולשם כך אנחנו צריכים
לחבר את החלקים לשלם
על ידי
סנכרון בין המודע לתת-מודע שלנו
+ לימוד שיעורי החיים שלנו.