עדויות הצלחה וידאו

מקבץ 9 תקצירי עדויות הצלחה כתובות

מקבץ תקצירי עדויות ווידאו בסיום תוכנית צופן קוד החיים™

תמר – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

גיורא – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

דנה – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

זינה – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

רונית – עדות הצלחה תוכנית צופן קוד החיים – גורם ה-97%™ (ללא עריכה)

דוד – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)