עדויות הצלחה וידאו

פנינה – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

רקפת – עדות הצלחה תוכנית צופן קוד החיים – גורם ה-97%™ (ללא עריכה)

שרון – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

ליטל – עדות הצלחה תוכנית צופן קוד החיים – גורם ה-97%™ (ללא עריכה)

גלי – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

דנה נ – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

גלי – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

חנאן – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)