עדויות הצלחה – וידאו

אירנה -עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

בריאל- עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

סיימון -עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

זהבה -עדות הצלחה סדנת צופן קוד החיים (ללא עריכה)

גלעד – עדות הצלחה סדנת צופן קוד החיים (ללא עריכה)

עדויות שונות – עדות הצלחה תוכנית צופן קוד החיים (ללא עריכה)