עדויות הצלחה – וידאו

חנאן – עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

אירנה -עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

בריאל- עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

סיימון -עדות הצלחה קורס צופן קוד החיים (ללא עריכה)

זהבה -עדות הצלחה סדנת צופן קוד החיים (ללא עריכה)

גלעד – שיר הווינר סדנת צופן קוד החיים (ללא עריכה)

גלעד – עדות הצלחה סדנת צופן קוד החיים (ללא עריכה)

דיאנה -עדות הצלחה סדנת צופן קוד החיים (ללא עריכה)