בס"ד

"קודמתי בעבודה והצלחתי לצאת מקשר זוגי ללא עתיד" – נויה יהב

"תוכנית צופן קוד החיים תרמה לי המון לשיפור הערך והביטחון העצמי שלי.

הסדנה הזו צריכה להיעשות בכל הארץ כדי שכמה שיותר אנשים ייהנו ממנה.

צורת החשיבה שלי כעת היא לא אוטומטית ואני יותר חושבת על מה שאני חושבת.

ההתנהגות שלי היא יותר אסרטיבית, קודמתי בעבודה והצלחתי לצאת מ"קשר זוגי" ללא עתיד של מספר שנים להתחלה זוגית חדשה בחיים והכי חשוב, הדימוי העצמי שלי כאישה עלה מאוד."