wg"h

The 3 Sync Keys to Success

מיומנות העל לשליטה ברגשות בהתנהגות ובתוצאה

מוח

The wonderful ability of the brain


עילאי

ILAY

Creates a method
3 keys this SYNC For Success ™
יצירה רשומה מס’ 3856
 מיומנות העל לשליטה ברגשות בהתנהגות ובתוצאה 

 

Practice for success

The practice appears below

The wonderful ability of the brain

 

היכולת המופלאה של המוח


To our brain There is a Wonderful ability.

What we think about Most,
He is usually what We do ...

 

Error That most people do
She set goals In negative terms.

 

the brain Can't focus On the contrary Of an idea.

 

for example:

* A tennis player can set a goal
do not do Over a certain number of Duplicate Errors…
 

* An employee can set a goal do not be late So much… 

* Lean / Download X pounds…

 

we need Stop setting negative energy goals!

 

we must to understand The next thing about me the brain:
Fear is a destination upside down !

 

Again, the mind Can't focus On the contrary Of an idea.

 

* The term Double error,
Focuses the tennis player on what he is trying to do Avoid from him.

* do not be late, Focuses the employee onproblem And not bsolution. 

* When we think we should Lose weight,
Our brain stores our self-image As overweight.

 

We need the The image of The desired weight,
And not you The amount of fat That we want bring down !

 

Meanwhile, waking up exercise:

 

Warning against 2 destructive traps !

 

trap Knowledge!
Don't fall
To trap Knowledge of "I already know that"
Because Knowledge gives you nothing, Ничего, Rien, Nada, لا شئ, Nothing…

Impressive results are only achieved by me Application (True) of knowledge (true)!
(Most people who think it's irrelevant to them, most In need To that)

 

trap Faith!
Don't fall
To trap Faith of "It doesn't look right / it's too simple, etc."
Because Faith comes Following Results… so You don't have to believe, Check it out Then you decide!

 

So… if you want Progress For results
Take a minute to think And answer the following success practice…

 

Practice 1 minute for your success!

(It Awakening exercise And not what you learn in the program…)

 

Focus on an important goal for you…

Answer the question now:
How I set the goal with positive energy ?

 

* You can write down comments below
Your experience / question related to the topic and treat it personally
Or call 03-6969221

 

 

Help people at the button share over to be exposed For this important information

 

 

Love and smile,

 

עילאי מיכאלי - גורם ה-97%®

 

hi I'm ILay Michaeli

Developer and creator The Code The factor97%®

I help 31 TP1T from the people Control the results their
Through A revolutionary method For treatment at the ROOT of the result
Energetic Sync ™ between The subconscious mind
© Record Creation # 3856
With Written warranty For the efficiency of the techniques !

 

 

The goal is to move from… Quick solution" or "Symptomatic"
To… A Roots !

 

 מה השיטה איתה הוא עובד?  זה לא השיטה. זה האדם! התדר בו הוא נמצא. האמת הפנימית שהוא מצליח לחיות על פיה. נסיון חייו שהביאו אותו לפתח משהו שיש בו כלים פשוטים אך ששילובם הנכון ודרך העבודה לא מאפשרים לך לברוח מההתמודדות ומסייעים לך לעבור אותה. הוא לא נראה מורה רוחני באופן המוכר וגם לא מדבר או מתנהג כך. הוא משלב רוחניות וכלים מעשיים שיחד יוצרים סנכרון בין מודע לתת מודע ובעיקר מחברים אותך לאמת שלך. לשיעורי החיים שלך, למסר שהם מביאים ולהוצאתו לפועל. הוא לא אדם דתי אך יותר מאמין, מחובר, ישר ואמיתי מכל אדם דתי שהכרתי.

 

 

wants to Control your results?

 

You have to control at the ROOT of the result.

 

In front of you method Exclusive Revolutionary
That connects the parts to Whole

And lets you control at the ROOT of the result !
Parity… Money… Career / Business… Fear… Self-Confidence… Health…

 

First, you need to know that…

to Success (In any field) There is a One legality:
The Mind (Inner World) Controls
B-97% From the result (The outside world) !

The problem:
we Dominate Only at 31 TP1T What the Mind

 

Studies reveal:

"97% From time to time, our Mind Running on
Survival pattern
instead of A template for success! "
(We only control5.9% from the result And not the realization The designation

 

It happens because…

 

We are missing Life Skill # 1

Synchronizing between our conscious and subconscious mind

סנכרון בין המודע לתת-מודע שלנו

 

When we want to Change result
We are usually
taking care of In symptom SUCCESSoutcome
instead of at the ROOT of the result
and this Perpetual and profound The problem ... (Explained below)

 

 

Condition Control the outcome

he control at the ROOT of the result

2 Dimensions of the Mind
(Conscious and subconscious)

Research dominates97% From the result

 

 

The problem!

Studies in the field Neurology (brain research)
andEpigenetics
(Outside gardens) Prove
that we have control Limited On the 2 dimensions of the Mind.

Conscious control - Less than 51 TP1T
Subconscious control - Less than 11 TP1T

and hence there is no Synchronizing Between the Conscious and the Subconscious Mind.

 

The hidden fact!

there is no One technique That creates
Synchronizing between The subconscious mind…
(Explained below)

 

 

Exclusive in Israel!

A revolutionary method

For controlling the results

 

The Code Synchronizing Energetic ™ between the subconscious mind

© Record Creation # 3856

 

אתה לא יוצא אותו בן אדם שנכנסת. ~ יעל

 

this Life Skill # 1 in order to 
Connect Identify our complement,
Go upstairs The designation our…
Thus realizing the It is our responsibility to be partners in creating ourselves
 !

As it says in Proverbs: "In the end, the fate ..." (Tz LEG)
Rashi: "Destiny will be cast in the lap"- Between himself and himself a man casts destiny

 

 

how Control your results !

Parity… Money… Relationships… Career / Business…
Self-confidence… anger… anxiety… fear… health…

האמת נחשפת בפניך !

The basic mistake!

We are trying Change the world The exterior (Results) our
Without understanding The deep meaning Of the fact that he is Reflection (Appearance)
of the world The inner our that is ROOT The result…

 

The result!

Stuck

Stuck Its meaning Lack of flow
andLack of flow he Basis for problems (In mind and / or body)…

and then…
we Returning On The basic mistake:
Trying to change a result Own Or do Workshops or Treatments
That (maybe) Symptom relief
instead of handle at the ROOT of the result
Which is (According to studies) 97% From our result!

 

A fact of life !

there is no One technique That can to change regularly outcome (problem) In the outside world
because she Not focused at the ROOT of the result But rather In some of the problem or In symptom !

only when are We will control at the ROOT of the result (2 Dimensions of the Mind) In the inner world
is a Sleeping regularly The result in the outside world…

 

We are trying Change result By
Postal Code In behavior (Adding / Improving Knowledge) or In the result (Symptom change)
instead of to focus 
at the ROOT The result… in fact The reason To the problem… 

And that is ... a factor damage Because for the most part it is Perpetual and profound The problem !

 

for example,
Imagine a different result (Guided Imagery),
Change the emotional state by anchors or Manipulation in imagination (NLP),
Calm ourselves And / or Connect to certain places (Meditations),
Replace problematic beliefs with desired imagination and meditations (Theta Healing),
Think positive thoughts (Positive psychology and positive statements),
Learn knowledge enrichment courses (Related to the result),
Take pills

and so'…

 

It's an experience Workaround
By Quick solution" or "Symptomatic"
with no Fix The reason Because of this, the result happened
And constitutes'Plaster
(By Blocking distress signals from the body and / or mind)
instead of 'Care ROOT'

and hence 

The result remains or Coming back!

(By appearance Same symptom or Other With him ROOT)

 

 After a while we Discover That we wasted
Months / years and thousands / tens of thousands of NIS and the problem still exists…

 

 

The condition to control the outcome he control at the ROOT The result!

Otherwise we pay Prices (Heavy) Emotional, economic and health…

 

in order to Control our result (the world Outer)
we Must Control our Mind (the world Inner)
 ROOT Our result!

 
2 Dimensions of the Mind they:
aware* + Unconscious 

* The control Consciously Necessary Controllable Subconsciously
and… To study Life lessons Ours!


so Required control B- 2 Dimensions of the Mind,
also Consciously andalso Subconsciously

and…

In addition Controllable Consciously and subconsciously

Necessary to create Energetic identity

Synchronizing Between the subconscious mind!

(Otherwise, the subconscious rings will not be erased from the root That trigger us)

 

 

"Positive thinking at the conscious level is not enough to control the perception of reality, 
It has to be in tune with our subconscious mind,
Which means you have to change your records from the past,
ThatTemplates Subconscious Will In harmony With The current concept (The conscious) ."

— Dr. Bruce Lipton, A world-renowned cell biologist and researcher - epigenetics

 

 

The hidden fact!

there is no One technique That creates Synchronizing between The subconscious mind…

for example

Coaching, Scientology, Theta Healing, Humanicine, Landmark, Frequency, Aryan Lev Method, CBT,
Elijah Shiri, Omega, Meditation, Silva, Byron Katie, EMDR, The Journey, Brain 1, Proactive,
Natalie Ben David - Satya, Mindfulness Mindfulness, Ora Golan Method, Eric Peled Method, Positive Psychology,
Cy-Psych Psych-K, 
Deutscher Method, Guided Imagination, Space - Metaism, Reality Thought, NLP - NLP
Or others who use techniques That should treat the symptom (result)
such as
 Guided Imagination, Meditations, Autosuggestions and Positive Statements…

 

Control of results Conditional
BControl of 2 dimensional The Mind 
(Conscious + subconscious)

andSynchronizing Including !

 

Any technique Therapist (maybe) Only in 1 From 2 dimensions of the Mind (Conscious + subconscious) simultaneously
and hence Does not create Synchronizing between our conscious and subconscious mind But creates (maybe) Symptom relief.

and…

The more effective the technique of relieving / stopping the symptom It may cause damage bigger !
Why ?
Because most of the time it seems like The problem was solved while it was unsolved (But the symptom)
And so it is driven From us handle at the ROOT The result, Nothing Perpetuating and deepening The problem ...

After a while we Discover That we wasted
Months / years and thousands / tens of thousands andthe problem is still there…

 

So when we are Focus on the outcome itself (symptom)
By experience Change / cancel the symptom
instead of to focus In the cause (root) Because of this, the result happened (symptom)
All we do is try Workaround
And kill the messenger
instead of Benefit From the message His

and hence

The result remains or Returning
By appearance Same symptom or Other With him ROOT (Until studying The message) !

 

In conclusion

"A new reality is being created only By Correcting the reason for the existing reality…"

 

 

in practice

We deal with almost everything possible ...
Besides The reason for the existing reality!

 

"Want to make a change with One method
I'm tired of jumping from one method to another!"

 

 

Synergistic solution, first and foremostROOT of the result

Synchronizing 2 Dimensions of the Mind

"Addresses the cause rather than the problem and the results are immediate"

 

As seen in

ישראל היום, The Marker, הארץ, nrg

 

The Code Synchronizing Energetic ™ between the subconscious mind

 

method Revolutionary Exclusive ToControl of results
With
1. Warranty Written ToThe effectiveness of the techniques
2. Track unique ToMaximizing results

 

The Code

 

 

The factor97%
Trademark No. 279397 .Trade Mark No

Synchronizing The "energy"unit"- Conscious + Subconscious
Trademark No. 279984 .Trade Mark No

 

 

What is the That differentiates the The method is from others
he The Mechanism The unique Of the method:

 

The Code 3 Keys God-Mind ™

ToSynchronizing between The Subconscious Mind ™

  © Record Creation # 3856

 

3 מפתחות ה-Mind

 

how The Code 3 Keys ™ allowing Mixing Results?

 

By response To the whole Complete Solution:
1. Control Consciously and subconsciously
2. Synchronizing between our conscious and subconscious mind
3. Study Life lessons

הגאונות של השיטה היא חיבור החלקים לשלם.

key 1
The Code Present ™ – Re-programming the Mind The conscious*process without me (Combining several techniques)
For controlling energy The present:
1. Switch from automatic (95% out of time) towakefulness  2. Control bThoughts  3. Control bEmotions  4. Control bbehavior
5. Be in interpersonal communication Effective  6. Learn the Life lessons your

* Basic skill importantWithout it, we have control Limited In the results!

 

key 2
Code Moved – Re-programming the Mind The subconscious*2 processes Exclusive (Incorporating a number of techniques)
ToDetecting and cleaning energy Of embedded programming In the past And block us in the present + Learning Life lessons 

* Skill is very important To delete Triggers that trigger us automatically!

 

key 3
Life bSynchronizing – process without me (Combining several techniques)
To create synchronization* Energetic between Our subconscious mind (First and only of its kind)

* One of the things Important in the process is a Learn the Life lessons Ours!

 

Why Must You Learn Life lessons ?

The reason Everything that happens in our life is A message that we must learn.
If Not taught The message, We will experience more and more events
in them It hurt strong Increasingly (emotionally, financially and healthily)
Until Learned the Life lessons Ours!

 

 

If you are a graduate of workshops Various Without satisfactory result
Have you ever asked yourself Question of questions:
"Why wasn't the problem solved?"

 

The answer is that you may have relief For the symptom

instead of Reply toperfection Complete Solution (Exclusive in Israel):

1. Control Consciously and subconsciously
2. Synchronizing between our conscious and subconscious mind
3. Study Life lessons

 

 

"The program has managed to get me in the state of mind, alertness and control that no one has been able to bring me before."

לאחר פגישות עם מומחי CBT, פסיכולוגים, מומחי EMDR, התוכנית הצליחה להביא אותי למצב נפשי, ערות ושליטה שאף אחד לא הצליח להביא אותי לפני כן. - אילן - מנהל הייטק

 

 

One The gifts Most important You get in the process
She dishes Exclusive In Israel To take With you for the rest of your life
And give it to you The ability control In your results andIn the direction your life

This is how you become To the Master Of your life… Regardless In external factors!

 

 

Want to experiment with energetic cleaning and release result from ?

חץ למטה

 

 

In summary, to make it crisp and clear ...

 

terms of necessary To change result and… Its preservation over time he

Synchronizing Energetic between The conscious to- Unconscious !

 

A problem exists

there is no* One technique That creates Synchronizing Energetic between the subconscious mind!

* The reason is that each technique addresses one point in time
only In one From - 2 Dimensions of the Mind (Conscious or Subconscious).

 

this The reason That people get at best outcome partially

outcome partially In the business field Even though you did Professional competency courses…
or
outcome partially In the personal field Even though you did Various workshops for personal development ...

for example
Lack of progress
 With Stuck For a certain result…
or
There is progress then Hidden power Returns you return

 

 

2 Truths Haim

 

1. the road The unit Control the outcome (External world)
 She Control inROOT of the result (inner world).
(Inner world = thoughts and emotions present Consciously + My programming is over Subconsciously)

 

2. Control at the ROOT of the result Is achieved by Synchronizing Between the conscious and the subconscious.

 

The Code The factor97%® gives Synergistic solution without me In Israel
ToCreate Synchronizing Between the conscious and the subconscious + learning Life lessons.

 

 

Understanding (and with it Hope) That a result change True

Happens when you take responsibility handle at the ROOT of the result

(Unlike Imagination False Something external Such as changing environment, person, role, financial situation 
Or knowledge accumulation, symptom therapy, bullet and the like Will bring you Change real result…)

 

Directing you to ensure Acceptance 3 things To maximize results:

1. Techniques Controllable Consciously, Subconsciously, to SYNC Between them and study Life lessonsM
2. outcome Promised (Attractive) application The techniques Are being taught

3. responsibility Written With Refund To an extent And the promise was not fulfilled

 

"I split my life in two, before and after the program"

אני מחלק את חיי לשניים, לפני ואחרי התוכנית.

 

Are you in between 3% from the people
And move forward in the process Control your results?
(And exercise The designation your)

חץ למטה

 

 

מה אתם לחשוב ולהגיד על הטיפ הזה?

 

רוצה סוף סוף לשנות את התוצאה שלך עכשיו ?
כדי לוודא שאני נותן לך responsibility ל 100% הצלחה לתוצאה הרצויה לך
Click here to send me a private message on Facebook Messenger
With פירוט הבעיה

Want to get practice for success and free insights?
Sign up here

יש לך בעיה ?
לא צריך לפתור את הבעיה [הסימפטום]…
אלא את מה that creates את הבעיה – הסיבה/השורש של הבעיה.

"מה שמנהל אותנו זה ROOT התוצאה – מערכת ההפעלה שלנו שמורכבת מ המודע ו תת-המודע.
כאשר נמצא את הדרך לשלוט בשניהם ולהבין את Life lessons מאחוריהם, תהיה לנו שליטה בחיים שלנו !"

 

שיטת 3 מפתחות this SYNC For Success ™

She The unit שנותנת:

1 - control bROOT The result, also Consciously andalso Subconsciously
To create Synchronizing המודע ותת-המודע להצלחה תוך כדי לימוד Life lessons

2 – responsibility כתובה ל 100% success

נא לשתף את הפוסט באהבה

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp