wg"h

The 3 Sync Keys to Success

השיטה לשליטה במחשבות רגשות התנהגות ובתוצאה

בחירה מודעת

Who is responsible for this


עילאי

ILAY

יוצר השיטה החדשנית 3 Keys to Success ™ Sync
סנכרון מערכת ההפעלה שלנו להצלחה שנותן לנו 100% שליטה בתוצאה והצלחה Promised

 

Practice for success

The practice appears below

Who is responsible for this

מי אחראי לזה

 

They say ...

There are days "Bad"…

And there are days "Good"…

 

  Really?

Not really !

 

"Bad" days exist to wake us 
To the fact that we have An important life lesson Learn from this day…

 

Why is it important to learn Life lessons Ours?
Because The reason Everything that happens in our lives is The message hidden there for us to discover…
If Not taught The message, We will get more events in them Emotionally, financially and healthily hurt strong More 
in order to wake Us learn the Life lessons Ours!

 

"Good" days exist to strengthen us We chose right!

 

And… who is responsible to see it?

We are!

 

The prerequisite That's what we will be

Cities So we can create Synchronizing Among our subconscious mind!

 

Want to progress from insights to results?
Practice success

Answer the question now
"What important life lesson did I learn yesterday?"

* You can write down your experience / question related comments below and relate it personally.

 

 

 

 

 

Love and smile,

 

עילאי מיכאלי - גורם ה-97%®

ILay Michaeli

creator The Code The factor97%®

Synchronizing Energetic ™ between The subconscious mind
Freedom control In the results
100% Warranty Written Effective Techniques!
03-6969221

 

 מה השיטה איתה הוא עובד?  זה לא השיטה. זה האדם! התדר בו הוא נמצא. האמת הפנימית שהוא מצליח לחיות על פיה. נסיון חייו שהביאו אותו לפתח משהו שיש בו כלים פשוטים אך ששילובם הנכון ודרך העבודה לא מאפשרים לך לברוח מההתמודדות ומסייעים לך לעבור אותה. הוא לא נראה מורה רוחני באופן המוכר וגם לא מדבר או מתנהג כך. הוא משלב רוחניות וכלים מעשיים שיחד יוצרים סנכרון בין מודע לתת מודע ובעיקר מחברים אותך לאמת שלך. לשיעורי החיים שלך, למסר שהם מביאים ולהוצאתו לפועל. הוא לא אדם דתי אך יותר מאמין, מחובר, ישר ואמיתי מכל אדם דתי שהכרתי.

 

 

The Code Synchronizing Energetic ™ between the subconscious mind

Gives you a solution to the Root of the result

And freedom control In your results!

 

without me In Israel ToSynchronizing - the conscious and the subconscious mind

With 100% warranty results Written !

 

 

The 971 TP1T factor
Trademark No. 279397 .Trade Mark No

Synchronizing The "energy"unit"- Conscious + Subconscious
Trademark No. 279984 .Trade Mark No

 

 

The Code 3 Keys God-Mind ™

ToSynchronizing between The Subconscious Mind ™

© Record Creation # 3856

 

3 מפתחות ה-Mind

 

key 1
The Code Present ™ – Re-programming the Mind The conscious*process without me (Combining several techniques)
For controlling energy The present:
1. Switch from automatic (95% out of time) towakefulness  2. Control bThoughts  3. Control bEmotions  4. Control bbehavior
5. Be in interpersonal communication Effective  6. Learn the Life lessons your

* This is the life skill The important thing most - Without it we have no control over our lives!

 

key 2
Code the past – Re-programming the Mind The subconscious2 processes Exclusive (Incorporating a number of techniques)
ToDetection and energetic cleaning of embedded programming In the past And block us in the present + Learning Life lessons 

 

key 3
Life In sync – process without me (Combining several techniques)
To create Synchronizing Energetic between Our subconscious mind

 

הגאונות של השיטה היא חיבור החלקים לשלם.

 

is a different* Essential from others, such as:

Coaching, Scientology, Theta Healing, Humanicine, Landmark, Frequency, Aryan Lev Method, CBT,
Elijah Shiri, Omega, Meditation, Silva, Byron Katie, EMDR, The Journey, Brain 1, Proactive,
Natalie Ben David - Satya, Mindfulness Mindfulness, Ora Golan Method, Eric Peled Method, Positive Psychology,
Cy-Psych Psych-K, 
Deutscher Method, Guided Imagination, Space - Metaism, Reality Thought, NLP - NLP
Or others using tools That should treat the symptom (result)
such as 
Guided Imagination, Meditations and Positive Statements…

 

* The difference is in trying to treat In symptom (in result)
instead of In the cause The root The result.

What is the The problem / danger in so doing ?

in so doing Ignored For the real reason Why The result in our life
and she:
Correcting the dimensions
(Troubleshooting our consciousness) andLearning our life lessons.

 

 

"You changed my life. Your course, the insights into life I came to you
And the way I interpret reality today thanks to you is worth millions. Thank you."

שינית לי את החיים. הקורס שלך, התובנות שהגעתי בזכותך והדרך שבה אני מפרש את המציאות היום בזכותך שווה מליונים. תודה רבה. ישר כוח. המשך לשנות לאנשים את החיים ולהראות להם את הדרך.

 

 

In summary, to make it crisp and clear ...

 

נוסחת התוצאות: תכנות תת-מודע (עולם פנימי - עבר) -- מחשבה + רגש (עולם פנימי - הווה) -- תגובה = תוצאה -- שיעורי חיים

 

3 Truths Haim

 

1. the road The unit Control the outcome (External world)
 She Control inROOT of the result (inner world).
(Inner world = thoughts and emotions present Consciously + My programming is over Subconsciously)

2. ROOT The result is Synchronizing Between the conscious and the subconscious.

3. The Code The factor97%® gives Complete Solution only In Israel
To create Synchronizing Between the conscious and the subconscious + learning Life lessons
.

 

Stuck Unwanted result?
Parity… Money… Relationships… Career / Business… Procrastination… Anxiety… Health…

 

It's because you didn't take care of it In the cause The root The result!

 

wants to A partial For the symptom (And stay stuck)
or A complete solution to the Root Your result (And move from success to success) ?

Notice!

Go only Where you are being given 3 things:
1. A complete solution to the Root of the result yourSynchronizing between our conscious and subconscious mind
2. outcome Guaranteed following application The techniques Are being taught

3. responsibility Written Of 100% Refund To the promised result

לתשומת לבך

The purpose of life

It is important is very Understand that there are no shortcuts or magic solutions ...
Only exists Life Triangle *:
1. See Right The occurrence of the present
2. to cope With the negative energy
3. and…Learn the Life lessons our

* Most importantly, we need to learn How to do it ourselves For the rest of our lives 

 

I am ensures Give you the exact tools and guidance to live the The Triangle of Life.

 

better not Blame others And / or you Your destiny…

 

As it says in Proverbs: "In the end, the fate ..." (Tz LEG)
Rashi: "Destiny will be cast in the lap"- Between himself and himself a man casts destiny

 

 

Who does it fit (and who doesn't)?

spoken In-depth process With Advanced tools Individuals In Israel
Integrated with Personal support Exactly Unit in Israel
Who gives A complete solution to the Root of the result:
Synchronizing Between your subconscious mind + learning Life lessons your.

 

This combination gives you the The best chance control In your results.

 

It suits you If You are tired of the pain of blasting And you are ready to invest
time
(Average hour per day) And money (NIS thousands) In solution complete solution to the Root 
Your result!

WhoeverDon't want to deal with the difficulty of truth
And want to Magic solution (Does not exist) or Shortcut (Does not exist),
It's not for him

 

 

Required solution

If you understood that to move They sink For awe-inspiring results
are you must A complete solution to the Root of the result
that is Synchronizing Energetic between the conscious (Thoughts and feelings In the present) Subconscious (My programming Moved)
only In Israel

Get to the next level in your life !

חץ למטה

 

רוצה סוף סוף לשנות את התוצאה שלך עכשיו ?
כדי לוודא שאני נותן לך responsibility ל 100% הצלחה לתוצאה הרצויה לך
Click here to send me a private message on Facebook Messenger
With פירוט הבעיה

Want to get practice for success and free insights?
Sign up here

יש לך בעיה ?
לא צריך לפתור את הבעיה [הסימפטום]…
אלא את מה that creates את הבעיה – הסיבה/השורש של הבעיה.

"מה שמנהל אותנו זה ROOT התוצאה – מערכת ההפעלה שלנו שמורכבת מ המודע ו תת-המודע.
כאשר נמצא את הדרך לשלוט בשניהם ולהבין את Life lessons מאחוריהם, תהיה לנו שליטה בחיים שלנו !"

 

שיטת 3 מפתחות this SYNC For Success ™

She The unit שנותנת:

1 - control bROOT The result, also Consciously andalso Subconsciously
To create Synchronizing המודע ותת-המודע להצלחה תוך כדי לימוד Life lessons

2 – responsibility כתובה ל 100% success

נא לשתף את הפוסט באהבה

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp